PIRKIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo/pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes Park Avenue el. parduotuvėje.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie bet kokius pakeitimus informuojamas Park Avenue el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant Park Avenue el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Pirkti mūsų el. parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. Pirkėjas, kuris yra ne mažiau nei 20 metų amžiaus; Jei Pirkėjas nėra sulaukęs 20 metų amžiaus ar nėra galimybės tam įsitikinti, Pirkėjo užsakymas yra anuliuojamas;

1.3.3. Juridiniai asmenys;

1.3.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas  Park Avenue el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).

1.5. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma mūsų el. parduotuvėje.

2. Privatumo politika ir asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, tikslų prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

2.2. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.1. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo Park Avenue Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

2.6. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

2.7. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti parašydamas el. laišką restoranas@park-avenue.lt

2.8. Mūsų el. parduotuvė pirkėjo informaciją gali naudoti rinkodaros tikslais, vidinei internetinės parduotuvės veiklos analizei, paslaugų, prekių asortimento kokybės gerinimui.

2.9. Pirkėjas turi teisę į galimybę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmu. Tai taip pat apima reklaminių ir informacinių pranešimų siuntimą, registruojantis Pirkėjas sutinka gauti naujienlaiškius ir panašaus pobūdžio medžiagą, kurios Pirkėjas turi pilną teisę atsisakyti.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Park Avenue šių taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pirkėjas, nurodęs neteisingus duomenis ir apie tai neinformavęs per 12 valandų praranda teisę reikšti bet kokias pretenzijas dėl neteisingo užsakymo vykdymo.

3.4. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Pardavėjas neatsako už prekių pristatymo tarnybų termino pažeidimus.

4.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 24 valandas arba per vieną darbo dieną.

4.4. Pardavėjas turi teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo užsakymo registraciją, vykdymą ir / ar naudojimąsi e. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti Pardavėjo e. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

4.6. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.7. Susidarius nenumatytoms sąlygoms, Pardavėjas gali laikinai arba visam laikui nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka ir terminai.

5.1. Park Avenue el. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę, nebent ši el. parduotuvė nepasiekiama dėl techninių darbų.

5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

5.4. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. Taip pat, Pardavėjas neatsako už tai, jeigu prekė naudojama ne pagal paskirtį.

5.5. Pirkėjas atsiskaito už prekes atsiskaito bankiniu pavedimu arba per Paysera mokėjimo sistemą.

6. Prekių pristatymas

6.1. Pirkėjas užsakytas prekes įsipareigoja atsiimti Park Avenue restorane, adresu Perkūno al. 4, Kaunas. Prekės laikinai nėra siunčiamos paštu ar naudojantis kurjerių tarnybomis.

6.2. Jei prekes atsiimantis asmuo nėra sulaukęs 20 metų amžiaus, prekės neatiduodamos, o užsakymas – anuliuojamas.

6.3. Dėl prekių pristatymo už Lietuvos ribų prašome susisiekti el.paštu restoranas@park-avenue.lt dėl pristatymo sąlygų bei kainos Jums parašysime asmeniškai.

7. Prekių ir/ar pinigų grąžinimas ir keitimas

7.1. Nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

7.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 7.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturioliką) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos prieš tai parašius prašymą el. paštu restoranas@park-avenue.lt

7.3. Prašyme turėtumėte nurodyti užsakymo numerį, pageidaujamos grąžinti ar pakeisti prekės pavadinimą bei grąžinimo ar pakeitimo priežastį/priežastis.

7.4. Pirkėjui grąžinant prekes, jos turi būti originalioje, tvarkingoje, nepažeistoje pakuotėje; prekė turi būti nesugadinta ir nenaudota, nepraradus prekinės išvaizdos. Taip pat, grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kaip buvo gauta; jei už pirkinį buvo gautos dovanos – jos taip pat grąžinamos.

7.5. Pinigai į banko sąskaitą grąžinami ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, šis terminas skaičiuojamas nuo prekių atgavimo į sandėlį dienos.

7.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

7.7. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui per 7 darbo dienas grąžinama sumokėta suma.

8. Rinkodara ir informacija

8.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

8.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

8.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ar el. pašto adresais.

8.4. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Šios prekių pirkimo/pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

9.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

9.3. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjų užsakymus Svetainėje vykdo ir faktiškai pristato laikantis LR Alkoholio kontrolės įstatyme nurodytų apribojimų ir draudimų (t.y. užsakymai nėra faktiškai pristatomi nuo 20:00 iki 10:00 val., nuo 15:00 iki 10:00 val. Sekmadieniais ir rugsėjo 1 d.)